Forside1

Nordborg Løbeklub

Nordborg Løbeklub er en løbeklub for alle.

Her er lige fra begynderhold, til dem der træner til marathon.

Kom og vær med! Du skal bare troppe op ved Nordals Idrætscenter, så finder vi ud af det praktiske derfra.

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Kære medlemmer,

 
Så er det endelig blevet tid til den årlige generalforsamling, som finder sted:
 
Mandag den 14. juni kl. 18.00 på Dyvig Badehotel.
 
Generalforsamling kl. 18 – 19 (kun for medlemmer).
 
Spisning fra kl. 19.00 for medlemmer + påhæng. Pris 150 kr. pr. person.
Der kan vælges mellem 2 retter: Stjerneskud eller Wienerschnitzel.
Oplys hvilken af de 2 retter du ønsker allerede ved tilmeldingen, ved at skrive en kommentar på MobilePay overførslen.
Bindende tilmelding og betaling til buffet senest den 7. juni.
Betaling på MobilePay 60721897 (Jannik Hansen) på konto nr. 5953 1159909 (Husk at skrive navn)
 
Forslag til generalforsamling skal sendes til Nlklub@hotmail.dk Senest 4. juni.
 
Dagsorden ifølge vedtægter:
 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning til godkendelse. 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt udkast af budget for næste år til godkendelse. 

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent. 

7a. Valg af formand (på valg i ulige år). Jannik Hansen (Ønsker genvalg)

7b. Valg af kasserer (på valg i lige år).

7c Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 på valg i lige år og 1 i ulige år). Dusko Milovic (Ønsker ikke genvalg)

7d. Valg af bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år af gangen). 

8a.. Valg af revisorer (1 på valg i ulige år og 1 på valg i lige år). 

8b. Valg af revisorsuppleant (vælges for 1 år af gangen).

9. Eventuelt (forskelligt kan drøftes, men ikke vedtages). 

Vi glæder os til at se jer til nogle hyggelige timer, når vi nu endelig må samles rigtigt igen 🙂

Med venlig hilsen,

Nordborg Løbeklubs bestyrelse

Vi løber:

Tirsdag kl 17.00

Torsdag kl 17.00

Hele året rundt.