Færdselsloven

Placering i højre eller venstre side?

Det har ofte været diskuteret, hvordan skal vi placere os i trafikken. Det er ikke helt simpelt.
Bemærk at løbere sidestilles med gående.

KØREBANEN
Gående må kun færdes på kørebanen eller cykelsti, hvis der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat (dog ikke midterrabat). Gående, som benytter kørebanen, skal gå yderst i venstre side i færdselsretningen. Den modsatte side kan benyttes, hvis den pågældende ellers ville blive udsat for fare, eller hvis særlige omstændigheder tilsiger det. (Essensen af Færdselslovens § 10, stk. 1-2)

CYKELSTI / DELTE STIER
Gående må kun færdes på cykelsti, hvis der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat. (Essensen af Færdselslovens § 10, stk. 1)

Om delte stier bliver det sværere, for der flyder det temmelig meget. Løb i den side hvor du finder dig tryggest i den pågældende situation. (Mikael le Dous)

Der er ikke lavet specifikke regler for gående/løbende på cykelstien, så her gælder den sunde fornuft. Den sunde fornuft tilsiger, at man som gående altid har front imod de kørende, således så man kan se disse og eventuelt nå at træde til side. (Kurt Mark)

GANGSTIER
Tilsyneladende ingen formelle eller uformelle regler. Hvis du møder en anden løber, må I ”forhandle” om siderne fra gang til gang.

REFERENCER: https://da-dk.facebook.com/loebeklubben/

Færdselslovens § 10
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027#Kap3

Kurt Mark, Færdsel og Køreteknik
www.kurtmark.dk/Cyklist3.html

Mikael le Dous, formand for Dansk Fodgænger Forbund (Privat kommunikation)
www.fodtrafik.dk