Om klubben

Ladylogo
Nordborg Løbeklub er Danmarks hyggeligste løbeklub.

Vi er et socialt-sportsligt tilbud til befolkningen hvor vi med løb, gang, socialt samvær og frivilligt arbejde, skal medvirke til at der støttes op om at holde liv i lokalområdet.

Det gør vi ved at:
Fremme løb med faste træningstider og opstart af begynderhold.
Afholde og deltage lokalt i arrangementer i løbet af året.

Der trænes tirsdag og torsdag kl 17.00 fra Nordals Idrætscenter.

Arrangementer:
Januar. Generalforsamling med efterfølgende fest middag.
I løbet af året. En klubtur hvor vi med bus tager til et lille lokalt løb.
Forår. Løb langt som er en stribe arrangmenter lavet af de forskellige klubber omkring os. Vi arrangerer det ene og deltager i de andre.
Maj. Klubben griller pølser hos Bundgård.
Juni. Biatlon som klubben afvikler sammen med Nordals Skyttekreds.
August. Nordborg Marathon som vi afholder, deltager i og stiller hjælpere til.
September. Klubben griller pølser hos Bundgård.

Ud over det er medlemmer altid velkomne til at tage initiativ til et arranegement.
Der har f.eks. været afholdt skovtur med løb, juleløb rundt i Nordborg by, stjerneløb med kaffe og kage, nytårs løb etc.

Nordborg løbeklub ejer Nordborg Marathon. Det er separate regnskaber og der er egen styre gruppe, der melder tilbage til bestyrelsen i løbeklubben. Overskuddet går ud til de foreninger der stiller hjælpere til rådighed med et beløb pr. hjælper.

Vi er medlem af DGI så vores medlemmer har mulighed for at drage nytte af deres mange tilbud.

Klubben sponsorerer ikke enkelt medlemmer og giver heller ikke gaver til medlemmers mærkedage.
Vi blander os ikke i politiske emner, med mindre de har direkte indflydelse på det vi står for.

Vi sender nyhedsbrev ud 4 gange om året.

Find os også på
Facebook
facebook